Market

Mountain Path Barley Flakes Toasted - 5 kg

MTN 00055

Mountain Path Barley Flakes Toasted

5 kg

QTY
Mountain Path Oats Quick - 5 kg

MTN 00077

Mountain Path Oats Quick

5 kg

QTY
Mountain Path Oats Large Rolled - 5 kg

MTN 00092

Mountain Path Oats Large Rolled

5 kg

QTY
Mountain Path Oats Quick - 6 x 750 g

MTN 00137

Mountain Path Oats Quick

6 x 750 g

QTY
Goodness Me! Oats Large Rolled - 6 x 750 g

MTN 00210

Goodness Me! Oats Large Rolled

6 x 750 g

QTY
Mountain Path Spelt Flakes - 5 kg

MTN 00337

Mountain Path Spelt Flakes

5 kg

QTY
Mountain Path Spelt Flakes - 5 x 300 g

MTN 00355

Mountain Path Spelt Flakes

5 x 300 g

QTY
Mountain Path Kamut® Flakes Toasted - 5 x 300 g

MTN 00385

Mountain Path Kamut® Flakes Toasted

5 x 300 g

QTY
Mountain Path Oats Steel Cut - 5 kg

MTN 00399

Mountain Path Oats Steel Cut

5 kg

QTY
Mountain Path Rye Flakes - 5 kg

MTN 00420

Mountain Path Rye Flakes

5 kg

QTY
Mountain Path Kamut® Flakes Toasted - 5 kg

MTN 00510

Mountain Path Kamut® Flakes Toasted

5 kg

QTY
Mountain Path Rye Flakes - 5 x 300 g

MTN 00532

Mountain Path Rye Flakes

5 x 300 g

QTY
Mountain Path Barley Flakes Toasted - 5 x 300 g

MTN 00616

Mountain Path Barley Flakes Toasted

5 x 300 g

QTY
Mountain Path Quinoa Flakes - 5 x 300 g

MTN 00651

Mountain Path Quinoa Flakes

5 x 300 g

QTY
Mountain Path Oats Large Rolled - 11.34 kg

MTN 00695

Mountain Path Oats Large Rolled

11.34 kg

QTY
Mountain Path Multigrain Cereal - 10 kg

MTN 00720

Mountain Path Multigrain Cereal

10 kg

QTY
Mountain Path Oats Steel Cut - 11.34 kg

MTN 00908

Mountain Path Oats Steel Cut

11.34 kg

QTY
Mountain Path Wheat Flakes Toasted - 5 kg

MTN 00916

Mountain Path Wheat Flakes Toasted

5 kg

QTY
Mountain Path Oats Quick - 11.34 kg

MTN 01147

Mountain Path Oats Quick

11.34 kg

QTY
Mountain Path Oats Steel Cut - 6 x 1 Kg

MTN 01318

Mountain Path Oats Steel Cut

6 x 1 Kg

QTY
Mountain Path Multigrain Cereal - 6 x 1 Kg

MTN 01351

Mountain Path Multigrain Cereal

6 x 1 Kg

QTY
Mountain Path Oats Large Rolled - 22.68 kg

MTN 00834

Mountain Path Oats Large Rolled

22.68 kg

QTY
Mountain Path Oats Quick - 22.68 kg

MTN 00835

Mountain Path Oats Quick

22.68 kg

QTY
Mountain Path Quinoa Flakes - 11.34 kg

MTN 00859

Mountain Path Quinoa Flakes

11.34 kg

QTY
Mountain Path Rye Flakes - 11.34 kg

MTN 00881

Mountain Path Rye Flakes

11.34 kg

QTY
Mountain Path Soy Flakes - 11.34 kg

MTN 00893

Mountain Path Soy Flakes

11.34 kg

QTY
Mountain Path Spelt Flakes - 11.34 kg

MTN 00905

Mountain Path Spelt Flakes

11.34 kg

QTY
Mountain Path Barley Flakes Toasted - 11.34 kg

MTN 00911

Mountain Path Barley Flakes Toasted

11.34 kg

QTY
Mountain Path Kamut® Flakes Toasted - 11.34 kg

MTN 00913

Mountain Path Kamut® Flakes Toasted

11.34 kg

QTY
Mountain Path Wheat Flakes Toasted - 11.34 kg

MTN 00915

Mountain Path Wheat Flakes Toasted

11.34 kg

QTY
Mountain Path Oats Steel Cut - 22.68 Kg

MTN 01288

Mountain Path Oats Steel Cut

22.68 Kg

QTY
Mountain Path Multigrain Cereal - 20 Kg

MTN 01349

Mountain Path Multigrain Cereal

20 Kg

QTY
Mountain Path Quinoa Crisped - 40lbs -

MTN 22202

Mountain Path Quinoa Crisped

40lbs -

QTY
Mountain Path Flour Rice Brown s/g - 20 kg

MTN 00338

Mountain Path Flour Rice Brown s/g

20 kg

QTY
Mountain Path Rice Jasmine White - 11.34 kg

MTN 00029

Mountain Path Rice Jasmine White

11.34 kg

QTY
Mountain Path Flax Seed Gold - 2.5 kg

MTN 00039

Mountain Path Flax Seed Gold

2.5 kg

QTY
Mountain Path Millet Seed Hulled - 11.34 kg

MTN 00045

Mountain Path Millet Seed Hulled

11.34 kg

QTY
Mountain Path Sunflower Seeds Hulled - 5 x 500 g

MTN 00047

Mountain Path Sunflower Seeds Hulled

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Buckwheat Kasha - 11.34 kg

MTN 00048

Mountain Path Buckwheat Kasha

11.34 kg

QTY
Mountain Path Couscous Yellow Durum Semolina - 2.5 kg

MTN 00053

Mountain Path Couscous Yellow Durum Semolina

2.5 kg

QTY
Mountain Path Pumpkin Seed - 8 x 200 g

MTN 00057

Mountain Path Pumpkin Seed

8 x 200 g

QTY
Mountain Path Barley Pearled - 11.34 kg

MTN 00075

Mountain Path Barley Pearled

11.34 kg

QTY
Mountain Path Oat Groats Toasted - 11.34 kg

MTN 00087

Mountain Path Oat Groats Toasted

11.34 kg

QTY
Mountain Path Pumpkin Seed - 5 kg

MTN 00094

Mountain Path Pumpkin Seed

5 kg

QTY
Mountain Path Rye Kernels - 10 kg

MTN 00102

Mountain Path Rye Kernels

10 kg

QTY
Mountain Path Sesame Seeds Natural Brown - 2.5 kg

MTN 00103

Mountain Path Sesame Seeds Natural Brown

2.5 kg

QTY
Mountain Path Sesame Seeds Natural Brown - 1 kg

MTN 00104

Mountain Path Sesame Seeds Natural Brown

1 kg

QTY
Mountain Path Sesame Seeds White Hulled - 11.34 kg

MTN 00130

Mountain Path Sesame Seeds White Hulled

11.34 kg

QTY
Mountain Path Rice Jasmine White - 2.5 kg

MTN 00131

Mountain Path Rice Jasmine White

2.5 kg

QTY
Mountain Path Sesame Seeds Natural Brown - 11.34 kg

MTN 00134

Mountain Path Sesame Seeds Natural Brown

11.34 kg

QTY
Mountain Path Rice Jasmine White - 6 x 850 g

MTN 00161

Mountain Path Rice Jasmine White

6 x 850 g

QTY
Mountain Path Flax Seed Gold - 5 x 500 g

MTN 00163

Mountain Path Flax Seed Gold

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Sesame Seeds White Hulled - 2.5 kg

MTN 00164

Mountain Path Sesame Seeds White Hulled

2.5 kg

QTY
Mountain Path Couscous Yellow Durum Semolina - 5 x 500 g

MTN 00169

Mountain Path Couscous Yellow Durum Semolina

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Sesame Seeds White Hulled - 8 x 200 g

MTN 00185

Mountain Path Sesame Seeds White Hulled

8 x 200 g

QTY
Mountain Path Barley Pearled - 5 x 500 g

MTN 00186

Mountain Path Barley Pearled

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Barley Hulled (pot) - 5 x 500 g

MTN 00187

Mountain Path Barley Hulled (pot)

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Rice Wild - 8 x 200 g

MTN 00189

Mountain Path Rice Wild

8 x 200 g

QTY
Mountain Path Rice Basmati Brown - 11.34 kg

MTN 00197

Mountain Path Rice Basmati Brown

11.34 kg

QTY
Mountain Path Rice Long Grain Brown - 2.5 kg

MTN 00208

Mountain Path Rice Long Grain Brown

2.5 kg

QTY
Mountain Path Flax Seed Brown - 5 x 500g

MTN 00209

Mountain Path Flax Seed Brown

5 x 500g

QTY
Mountain Path Millet Seed Hulled - 5 x 500 g

MTN 00242

Mountain Path Millet Seed Hulled

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Amaranth Seed - 8 x 200 g

MTN 00243

Mountain Path Amaranth Seed

8 x 200 g

QTY
Mountain Path Rice Basmati Brown - 2.5 kg

MTN 00264

Mountain Path Rice Basmati Brown

2.5 kg

QTY
Mountain Path Sunflower Seeds Hulled - 2.5 kg

MTN 00270

Mountain Path Sunflower Seeds Hulled

2.5 kg

QTY
Mountain Path Buckwheat Groats - 2.5 kg

MTN 00276

Mountain Path Buckwheat Groats

2.5 kg

QTY
Mountain Path Millet Seed Hulled - 850 g

MTN 00278

Mountain Path Millet Seed Hulled

850 g

QTY
Mountain Path Wheat Kernels Hard - 10 kg

MTN 00282

Mountain Path Wheat Kernels Hard

10 kg

QTY
Mountain Path Amaranth Seed -6 x 850 g

MTN 00303

QTY
Mountain Path Amaranth Seed - 2.5 kg

MTN 00307

Mountain Path Amaranth Seed

2.5 kg

QTY
Mountain Path Popcorn Yellow - 11.34 kg

MTN 00319

Mountain Path Popcorn Yellow

11.34 kg

QTY
Mountain Path Kamut® Kernels - 5 x 500 g

MTN 00334

Mountain Path Kamut® Kernels

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Poppy Seed Blue - 1 kg

MTN 00346

Mountain Path Poppy Seed Blue

1 kg

QTY
Mountain Path Rice Basmati White - 2.5 kg

MTN 00349

Mountain Path Rice Basmati White

2.5 kg

QTY
Mountain Path Rice Basmati White - 11.34 kg

MTN 00350

Mountain Path Rice Basmati White

11.34 kg

QTY
Mountain Path Spelt Kernels - 5 x 500 g

MTN 00358

Mountain Path Spelt Kernels

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Flax Seed Brown - 6 x 850 g

MTN 00361

Mountain Path Flax Seed Brown

6 x 850 g

QTY
Mountain Path Quinoa White Royal - 5 x 500 g

MTN 00370

Mountain Path Quinoa White Royal

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Rice Long Grain Brown - 11.34 kg

MTN 00372

Mountain Path Rice Long Grain Brown

11.34 kg

QTY
Mountain Path Rice Long Grain Brown - 6 x 850 g

MTN 00378

Mountain Path Rice Long Grain Brown

6 x 850 g

QTY
Mountain Path Kamut® Kernels - 11.34 kg

MTN 00383

Mountain Path Kamut® Kernels

11.34 kg

QTY
Mountain Path Couscous Whole Wheat - 5 x 500 g

MTN 00392

Mountain Path Couscous Whole Wheat

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Couscous Yellow Durum Semolina - 1 kg

MTN 00411

Mountain Path Couscous Yellow Durum Semolina

1 kg

QTY
Mountain Path Barley Hulled (pot) - 11.34 kg

MTN 00429

Mountain Path Barley Hulled (pot)

11.34 kg

QTY
Mountain Path Quinoa White Royal - 2.5 kg

MTN 00440

Mountain Path Quinoa White Royal

2.5 kg

QTY
Mountain Path Barley Pearled - 2.5 kg

MTN 00441

Mountain Path Barley Pearled

2.5 kg

QTY
Mountain Path Couscous Whole Wheat - 2.5 kg

MTN 00448

Mountain Path Couscous Whole Wheat

2.5 kg

QTY
Mountain Path Rye Kernels - 5 x 500 g

MTN 00449

Mountain Path Rye Kernels

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Sunflower Seeds Hulled - 11.34 kg

MTN 00450

Mountain Path Sunflower Seeds Hulled

11.34 kg

QTY
Mountain Path Flax Seed Gold - 11.34 kg

MTN 00460

Mountain Path Flax Seed Gold

11.34 kg

QTY
Mountain Path Oat Groats Toasted - 2.5 kg

MTN 00475

Mountain Path Oat Groats Toasted

2.5 kg

QTY
Mountain Path Popcorn Yellow - 5 kg

MTN 00482

Mountain Path Popcorn Yellow

5 kg

QTY
Mountain Path Flax Seed Brown - 11.34 kg

MTN 00486

Mountain Path Flax Seed Brown

11.34 kg

QTY
Mountain Path Poppy Seed Blue - 2.5 kg

MTN 00488

Mountain Path Poppy Seed Blue

2.5 kg

QTY
Mountain Path Barley Hulled (pot) - 2.5 kg

MTN 00508

Mountain Path Barley Hulled (pot)

2.5 kg

QTY
Mountain Path Rice Wild - 2.5 kg

MTN 00511

Mountain Path Rice Wild

2.5 kg

QTY
Mountain Path Rice Wild - 6 x 850gr

MTN 00524

Mountain Path Rice Wild

6 x 850gr

QTY
Mountain Path Buckwheat Kasha - 2.5 kg

MTN 00563

Mountain Path Buckwheat Kasha

2.5 kg

QTY
Mountain Path Rice Wild - 11.34 kg

MTN 00572

Mountain Path Rice Wild

11.34 kg

QTY
Mountain Path Millet Seed Hulled - 2.5 kg

MTN 00577

Mountain Path Millet Seed Hulled

2.5 kg

QTY
Mountain Path Spelt Kernels - 10 kg

MTN 00693

Mountain Path Spelt Kernels

10 kg

QTY
Mountain Path Canadian Hemp Nut (Shelled Hemp) - 8 x 200 g

MTN 00711

Mountain Path Canadian Hemp Nut (Shelled Hemp)

8 x 200 g

QTY
Mountain Path Canadian Hemp Nut (Shelled Hemp) - 500 g

MTN 00712

Mountain Path Canadian Hemp Nut (Shelled Hemp)

500 g

QTY
Mountain Path Buckwheat Groats - 11.34 kg

MTN 00752

Mountain Path Buckwheat Groats

11.34 kg

QTY
Mountain Path Flax Seed Brown - 2.5 kg

MTN 00804

Mountain Path Flax Seed Brown

2.5 kg

QTY
Mountain Path Pumpkin Seed - 11.34kg

MTN 00854

Mountain Path Pumpkin Seed

11.34kg

QTY
Mountain Path Rice Wild - 500 g

MTN 00941

Mountain Path Rice Wild

500 g

QTY
Mountain Path Canadian Hemp Nut (Shelled Hemp) - 5 kg

MTN 01113

Mountain Path Canadian Hemp Nut (Shelled Hemp)

5 kg

QTY
Mountain Path Quinoa Red - 5 x 500 g

MTN 01149

Mountain Path Quinoa Red

5 x 500 g

QTY
Mountain Path Quinoa Red - 2.5 kg

MTN 01237

Mountain Path Quinoa Red

2.5 kg

QTY
Mountain Path Rice Jasmine Red - 11.34 Kg

MTN 01315

Mountain Path Rice Jasmine Red

11.34 Kg

QTY
Mountain Path Rice Jasmine Red - 2.5 Kg

MTN 01316

Mountain Path Rice Jasmine Red

2.5 Kg

QTY
Mountain Path Quinoa White Royal - 6 x 850 g

MTN 01319

Mountain Path Quinoa White Royal

6 x 850 g

QTY
Mountain Path Popcorn Yellow - 6 x 850 g

MTN 01320

Mountain Path Popcorn Yellow

6 x 850 g

QTY
Mountain Path Flax Seed Gold - 6 x 850 g

MTN 01322

Mountain Path Flax Seed Gold

6 x 850 g

QTY
Mountain Path Pumpkin Seed - 6 x 1 kg

MTN 01323

Mountain Path Pumpkin Seed

6 x 1 kg

QTY
Mountain Path Buckwheat Groats - 5 kg

MTN 04501

Mountain Path Buckwheat Groats

5 kg

QTY
Mountain Path Buckwheat Kasha - 5 kg

MTN 04503

Mountain Path Buckwheat Kasha

5 kg

QTY
Mountain Path Quinoa White Peruvian - 11.34 kg

MTN 04568

Mountain Path Quinoa White Peruvian

11.34 kg

QTY
Mountain Path Rye Kernels - 20 kg

MTN 00101

Mountain Path Rye Kernels

20 kg

QTY
Mountain Path Amaranth Seed - 11.34 kg

MTN 00640

Mountain Path Amaranth Seed

11.34 kg

QTY
Mountain Path Quinoa White Royal - 11.34 kg

MTN 00691

Mountain Path Quinoa White Royal

11.34 kg

QTY
Mountain Path Alfalfa Seed - 25 kg

MTN 00699

Mountain Path Alfalfa Seed

25 kg

QTY
Mountain Path Poppy Seed Blue - 11.34 kg

MTN 00744

Mountain Path Poppy Seed Blue

11.34 kg

QTY
Mountain Path Buckwheat Groats - 22.68 kg

MTN 00754

Mountain Path Buckwheat Groats

22.68 kg

QTY
Mountain Path Flax Seed Gold - 22.68 kg

MTN 00806

Mountain Path Flax Seed Gold

22.68 kg

QTY
Mountain Path Kamut® Kernels - 22.68 kg

MTN 00820

Mountain Path Kamut® Kernels

22.68 kg

QTY
Mountain Path Buckwheat Kasha - 22.68 kg

MTN 00821

Mountain Path Buckwheat Kasha

22.68 kg

QTY
Mountain Path Millet Seed Hulled - 22.68 kg

MTN 00831

Mountain Path Millet Seed Hulled

22.68 kg

QTY
Mountain Path Barley Pearled - 22.68 kg

MTN 00841

Mountain Path Barley Pearled

22.68 kg

QTY
Mountain Path Barley Hulled (pot) - 22.68 kg

MTN 00852

Mountain Path Barley Hulled (pot)

22.68 kg

QTY
Mountain Path Pumpkin Seed - 22.68 kg

MTN 00855

Mountain Path Pumpkin Seed

22.68 kg

QTY
Mountain Path Quinoa White Peruvian - 25 kg

MTN 00858

Mountain Path Quinoa White Peruvian

25 kg

QTY
Mountain Path Spelt Kernels - 20 kg

MTN 00906

Mountain Path Spelt Kernels

20 kg

QTY
Mountain Path Oat Groats Toasted - 22.68 kg

MTN 00914

Mountain Path Oat Groats Toasted

22.68 kg

QTY
Mountain Path Oat Bran 22.68 kg

MTN 00915

QTY
Mountain Path Rice Jasmine White - 25 kg

MTN 00931

Mountain Path Rice Jasmine White

25 kg

QTY
Mountain Path Couscous Whole Wheat - 11.34 kg

MTN 00939

Mountain Path Couscous Whole Wheat

11.34 kg

QTY
Mountain Path Rice Wild - 25 kg

MTN 00940

Mountain Path Rice Wild

25 kg

QTY
Mountain Path Couscous Yellow Durum Semolina - 11.34 kg

MTN 00942

Mountain Path Couscous Yellow Durum Semolina

11.34 kg

QTY
Mountain Path Sesame Seeds White Hulled - 25 kg

MTN 01134

Mountain Path Sesame Seeds White Hulled

25 kg

QTY
Mountain Path Flax Seed Brown - 22.68 kg

MTN 01145

Mountain Path Flax Seed Brown

22.68 kg

QTY
Mountain Path Quinoa Red - 11.34 Kg

MTN 01150

Mountain Path Quinoa Red

11.34 Kg

QTY
Mountain Path Rice Long Grain Brown - 25 kg

MTN 01157

Mountain Path Rice Long Grain Brown

25 kg

QTY
Mountain Path Popcorn Yellow - 25 kg

MTN 01181

Mountain Path Popcorn Yellow

25 kg

QTY
Mountain Path Rice Basmati Brown - 25 Kg

MTN 01230

Mountain Path Rice Basmati Brown

25 Kg

QTY
Mountain Path Rice Basmati White - 25 Kg

MTN 01231

Mountain Path Rice Basmati White

25 Kg

QTY
Mountain Path Rice Jasmine Red - 25 Kg

MTN 01313

Mountain Path Rice Jasmine Red

25 Kg

QTY
Mountain Path Wheat Kernels Hard - 20 kg

MTN 04544

Mountain Path Wheat Kernels Hard

20 kg

QTY
Mountain Path Sesame Seeds Natural Brown - 25 kg

MTN 04608

Mountain Path Sesame Seeds Natural Brown

25 kg

QTY
Mountain Path Sunflower Seeds Hulled - 25 kg

MTN 04615

Mountain Path Sunflower Seeds Hulled

25 kg

QTY
Mountain Path Hemp Nut (Shelled Hemp) - 22lbs - NOT FOR SALE - USE MTN 31039

MTN 31038

Mountain Path Hemp Nut (Shelled Hemp)

22lbs - NOT FOR SALE - USE MTN 31039

QTY
Mountain Path Peas Green Split - 11.34 kg

MTN 00059

Mountain Path Peas Green Split

11.34 kg

QTY
Mountain Path Peas Green Split - 5 kg

MTN 00065

Mountain Path Peas Green Split

5 kg

QTY
Mountain Path Peas Yellow Split - 5 kg

MTN 00105

Mountain Path Peas Yellow Split

5 kg

QTY
Mountain Path Beans Black Turtle - 5 kg

MTN 00106

Mountain Path Beans Black Turtle

5 kg

QTY
Mountain Path Lentils Red Split - 5 kg

MTN 00504

Mountain Path Lentils Red Split

5 kg

QTY
Oats Quick Rolled - Gluten Free - 12 x 500g

SPL A2000

Oats Quick Rolled

Gluten Free - 12 x 500g

QTY
Oats Quick Rolled - Gluten Free - 10 x 908g

SPL A2005

Oats Quick Rolled

Gluten Free - 10 x 908g

QTY
Oats Steel Cut - Gluten Free - 12 x 700g

SPL A2050

Oats Steel Cut

Gluten Free - 12 x 700g

QTY
Oats Thick Rolled - Gluten Free - 12 x 500g

SPL A2100

Oats Thick Rolled

Gluten Free - 12 x 500g

QTY
Oats Thick Rolled - Gluten Free - 10 x 908g

SPL A2105

Oats Thick Rolled

Gluten Free - 10 x 908g

QTY
Oats Quick Rolled - Gluten Free - 2.27kg

SPL A4300

Oats Quick Rolled

Gluten Free - 2.27kg

QTY
Oats Steel Cut - Gluten Free - 2.27kg

SPL A4350

Oats Steel Cut

Gluten Free - 2.27kg

QTY
Oats Thick Rolled - Gluten Free - 2.27kg

SPL A4400

Oats Thick Rolled

Gluten Free - 2.27kg

QTY
Oats Quick Rolled - Gluten Free - 11.34kg

SPL A4600

Oats Quick Rolled

Gluten Free - 11.34kg

QTY
Oats Steel Cut - Gluten Free - 11.34kg

SPL A4650

Oats Steel Cut

Gluten Free - 11.34kg

QTY
Oats Rolled Thick - Gluten Free - 11.34kg

SPL A4700

Oats Rolled Thick

Gluten Free - 11.34kg

QTY
Mountain Path Chia Seed Black - 500 g

MTN 00007

Mountain Path Chia Seed Black

500 g

QTY
Mountain Path Chia Seed Black - 2.27 kg

MTN 00014

Mountain Path Chia Seed Black

2.27 kg

QTY
Mountain Path Chia Seed Black - 20 kg

MTN 00020

Mountain Path Chia Seed Black

20 kg

QTY